Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Vi kan hjälpa

Baltic Retailadvice OÜ är ett estniskt privat företag som startade sin verksamhet 2010. Vårt mål är att bli ett konsultföretag som specialiserar sig på detaljhandel och hjälper kunden att utveckla butikens styrningssystemet, öka effektiviteten av strategisk styrning och hantering av företaget.

Vårt synsätt grundar sig på principer av helhetsstyrning och på övertygelsen att vilken som helst förändring i organisationen och i dess styrning ska förverkligas genom att ändra tänkesättet hos människor som arbetar där. Vi betraktar varje organisation som ett helhetssystem.

Huvuddelen av vår verksamhet rör genomförandet av rådgivningsprojekten. Verksamhet i sådana projekten sker i regel som internt utvecklingsarbete. Detta innefattar naturligtvis tillämpning av metodiker för rådgivning, utbildning, handledning, moderering mm. Som regel kommer de bästa lösningar fram i täta och meningsfulla samarbetet mellan rådgivaren och kunden.

Vår roll är att bidra till ökning av handelsföretagets effektivitet och utveckla kundens team så att det skulle kunna efter utvecklingsprojektets genomförandet ta på sig vidare genomförande av det skapade systemet, utvecklingsagendan, marknadsförings- eller andra utvecklingsplaner. Naturligtvis stöder vi våra kunder även i fortsättningen om så önskas.

Effektiv projektledning, moderna lösningar och användning av ett erfaret team gör det möjligt att garantera våra kunder att överenskomna resultat uppnås, samtidigt som flexibiliteten och hög kvalitet ska finnas kvar.

I vårt arbete använder vi tydligt fastställda, moderna och praktiskt provide metoder. Vårt tillvägagångssätt och metoder finns beskrivna och utvecklas permanent inom ramar av det interna kvalitetledningssystemet.