Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Bokföring och finansförvaltning

Bokföring och finansiell förvaltning

Om ni är oroad för era enheters lönsamhet eller om ni skulle vilja bättre kunna styra era kassaflöden, då rådgiver vi er vid skapandet av ett system för budgetering och organiseringen av den dagliga styrningen av kassaflöden.

Vi står till er tjänst också när ni vill göra en skatterevision på er nuvarande handelsenhet, för att känna sig mer säker, eller vill få svar på specifika skatterelaterade frågor.

Om ni är intresserad av att förvärva en detaljhandelskedja eller butik i Baltikum eller OSS, då är vi redo att göra en analys innan förvärvet – sk due diligence-analys som hjälper er vid fattandet av förvärvsbeslut och förhandlingar om priset.

Dessutom erbjuder vi naturligtvis traditionella bokförings- och finansförvaltningstjänster:

Daglig bokföring

Registrering av alla ekonomiska transaktioner i ett bokföringsprogram

Utfärdande av försäljningsfakturor, registrering av inköpsfakturor, kontroll av lager- och kassabokföring, löneberäkning för anställda, förberedning och utförande av banköverföringar

Upprättande av rapporter

Intern redovisning: delrapporter (t.ex. balansräkning, resultaträkning, sammanställning av fordringar, försäljningsrapporter, projektrapporter, konsoliderade rapporter m.m.) och rapporter till företagets kontrollorgan (företagsstyrelse, företagsnämnd)

Extern redovisning: årsredovisningar, skattedeklarationer, statistikrapporter, rapporter till banker, leasingbolagen och särskilda rapporter (t.ex. till Finansinspektionen, Finansministeriet m.m.).

Organisering av finansiell förvaltning

Företagets bokslut, upprättande av en verksamhetsplan för framtiden tillsammans med kunden. Upprättande och uppföljning av budgeter (enskilda projekt, avdelningar, företagets totalbudget)

Kassaflödesprognos och –styrning (styrning av rörelsekapital såväl på lång som på kort sikt (vecka, månad)

Periodiska bokslut (analys av rörelseresultat och eget kapital m.m.)

Upprättande av affärsplaner (planering av inkomster/utgifter, framskrivningar av balansräkningar, kartläggning av investeringsbehov m.m.)