Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Personal

Söker du en ny anställd eller behöver du en specialist? Hos oss finner/får du den specialisten som är bäst lämplig för din butik, ditt kontor, ditt lager.

Vår rekryteringsavdelning hanterar enbart den arbetskraft som behövs i detaljhandelbranschen.

Tack vare vår specialisering kan vi finna den lämpligaste personen till din vakans.

 

Arbetssökande

- Inläggning av CV (arbetssökande)

Arbetsgivare

- Användning av personaldatabasen eller webbaserad personalsökning via Baltic RetailAdvice:s hemsida

- Publicering av platsannons på vår hemsida

Ytterligare:

Målinriktad sökning/rekrytering

Upprättande och hantering av dokumentation som behövs i detaljhandel – anställningsavtal, arbetsbeskrivningar etc.

Arbetarskydd

Projektbaserad personalrekryterings- och personaladministrationstjänst för butiken eller hela företaget