Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Marknadsföring och reklam

Försäljningen i butiken är liten, ni vet inte var någonstans skulle ni göra reklam för produkten/ert försäljningsställe, varumärket för butiken/butikskedjan/köpcentrumet är alltför lite känt.

Vi hitter den mest optimala lösningen som är anpassad efter ert sortiment och företagets storlek.

Vi erbjuder följande marknadsförings- och reklamtjänster:

- Produktmarknadsföring

- Marknadsföring av butikskedjan/köpcentrumet som helhet

- Merchandising

- Öppningskampanjer, årsdagar, helgkampanjer

- Upprättande av marknadsförings- och mediaplaner samt budgettar

- Förslag på sortiment

- Konceptändringar och -förbättringar