Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Lettland & Litauen & CIS

Att inleda verksamhet i Lettland, Litauen och CIS (Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Azerbajdzjan, Armenien, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan)

Vill ni utöka er marknadsandel?

Det bästa valet är att expandera verksamheten till Lettland, Litauen och varför inte till CIS.