Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Start och utvidgning av verksamhet i Estland

Inledande av detaljhandelsföretagets verksamhet på den estniska marknaden/marknadsinträde i Estland.

Om ni planerar att syssla med detaljhandel, vill starta verksamhet eller utvidga i Estland

- Kartläggning av den potentiella marknaden

- Upprättande av affärsplan och budget

- Företagets grundande

- Projektledning före företagets faktiska verksamhetens påbörjande

- Stöd efter inledandet av företagets verksamhet

Rättshjälp

-- Vi rådgiver vid ingående, ändring och avslutande av anställningsavtal

-- Dokumenthantering som krävs enligt arbetsrätten

-- Representering i konsumentskyddsmyndigheten

-- Arbetsrättslig tvist

-- Övriga rättshjälpstjänster