Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Förvaltning och projektledning

Igångsättning av företagets butiker/kundtjänstpunkter (projektledning) och dessas förvaltning.

Fokusera på försäljning! Ni planerar att öppna butiker, att expandera, men ni behöver hjälp.

Kontakta oss, vi hjälper er hitta den mest passande lösningen.

Vi hjälper också till att förnya butiken/kundtjänstpunkten, tar hand om tekniskt underhåll, löser löpande problem

- Sökandet efter en lämplig affärslokal

- Förhandlingar med leasinggivarna / fastighetsägarna

- Tekniska frågor

- Projektdokumentation

- Inhämtning av anbud från utförare av tekniska och byggarbeten och val av utförare

- Utarbetande av butikens inredning och innerdesign och inhämtning av anbud vid upphandling

- Inhämtning av anbud på stödtjänster och val av utförare och samordning av det med leasingtagaren.

- Övriga förehavanden och verksamheter före butikens/kundtjänstpunktens öppning

- Löpande förvaltning av butiken/kundtjänstpunkten, reparationsarbeten, förnyelse av inredning