Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Ledningstjänst

Vill ni försöka som ett pilotprojekt att öppna eller expandera ert företag i Estland eller på hela den baltiska marknaden?

Men i verksamhetens inledande fas krävs det inte nödvändigtvis ett heltidsengagemang så att man omedelbart anställer i företaget verkställande direktör, marknadschef, inköpschef. Det kan hända att projektet inte kommer igång och då är entledigande av en rekryterad chef oundvikligen förbunden med höga kostnader.

En nyckelfigur håller på att lämna företaget och denna tjänst skulle tillsättas tillfälligt.

Någon gång kan det hända att företagets nyckelfigur (marknadsföringschef, inköpschef el. dyl.) håller plötsligt på att lämna företaget. Vi kan hjälpa genom att komma tillfälligt till undsättning (på engelska: interim job) tills ni har värvat en ny anställd (1-4 månader).

-Verkställande ledning

-Marknadsföringsledning

-Förvaltning

-Projektledning