Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Personalsökning, -administration

Målinriktad sökning/rekrytering

Upprättande och hantering av dokumentation som behövs i detaljhandel – anställningsavtal, arbetsbeskrivningar etc.

Arbetarskydd

Projektbaserad personalrekryterings- och personaladministrationstjänst för butiken eller hela företaget

Löpande förvaltning av butiker och reparationsarbeten, inkl. juridiska frågor