Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Igångsättning och förvaltning av företagets butiker/kundtjänstpunkter

Förhandlingar med leasinggivarna

Tekniska frågor

Projektdokumentation

Inhämtning av anbud från utförare av arbeten och val av utförare

Samordning med leasinggivaren

Övriga förehavanden och verksamheter före butikens/kundtjänstpunktens öppning