Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Inledande av detalhandelsföretagets verksamhet på marknaden/marknadsinträde

Kartläggning av den potentiella marknaden

Upprättande av affärsplan och budget

Företagets grundande

Projektledning före företagets faktiska verksamhetens påbörjande

Stöd efter inledandet av företagets verksamhet