Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

IT och kassasystem

Inhämtning av anbud från olika tjänsteleverantörer

Utarbetande av den mest optimala lösningen efter varugrupper och antalet artiklar

IT-lösningar för kundlojalitet