Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Due diligence-analys

Analys innan förvärvet eller Due diligence-analys

Due diligence–analys är analys av affärsverksamhet och finansiella rapporter av ett företag som är till salu, denna analys görs innan utförandet av transaktioner som väsentligt förändrar företagets ägarkrets eller kapitalets struktur, till exempel förvärv, försäljning eller fusion av företag, bildande av gemensamma företag, finansiering av investeringar.

Analys av affärsverksamhet och finansiella rapporter

Analys av detaljhandelsprocesser, styrningssystemen och -tekniker