Baltic RetailAdvice OÜ

missiooniks on aidata kaasa

kaubandusettevõtte tulemuslikkuse

suurenemisele.

Läti, Leedu ja SRÜ turul tegevuse alustamine / sisenemine

Potentsiaalse turu kaardistamine

Äriplaani ja eelarve koostamine

Ettevõtte asutamine

Projektijuhtimine kuni ettevõtte reaalse tegevuse alguseni

Tugi peale ettevõtte tegevuse alustamist