Baltic RetailAdvice OÜ

missiooniks on aidata kaasa

kaubandusettevõtte tulemuslikkuse

suurenemisele.

Ostueelne analüüs ehk Due diligence

Due diligence on ostu- või müügiobjektiks oleva ettevõtte majandustegevuse ning finantsaruannete analüüs, mis tehakse ettevõtte omanike ringi või kapitali struktuuri oluliselt muutvate tehingute eel. Sellisteks tehinguteks võivad olla näiteks ettevõtete ost, müük, ühinemised, ühisettevõtete loomine, investeeringute rahastamine.

 

Ettevõtte majandustegevuse ning finantsaruannete analüüs

Jaekaubandusprotsesside, juhtimissüsteemide ja -tehnoloogia analüüs