Baltic RetailAdvice OÜ

missiooniks on aidata kaasa

kaubandusettevõtte tulemuslikkuse

suurenemisele.

Läti & Leedu & muud riigid

Alusta tegevust Lätis, Leedus, Ukrainas, Moldovas, Aserbaidžaanis, Armeenias, Gruusias, Kasahstanis, Kõrgõzstanis, Tadžikistanis, Türkmenistanis, Usbekistanis.

Soovite kasvatada turuosa?

Koostöös meie partneritest jaekaubandusspetsialistidega eelpoolmainitud riikides, aitame teil laieneda uutele turgudele