Baltic RetailAdvice OÜ

missiooniks on aidata kaasa

kaubandusettevõtte tulemuslikkuse

suurenemisele.

Läti & Leedu & SRÜ

Alusta tegevust Lätis, Leedus ja SRÜ (Venemaa, Valgevene, Ukraina, Moldova, Aserbaidžaan, Armeenia, Gruusia, Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan ja Usbekistan)riikides

Soovite kasvatada turuosa?

Koostöös meie partneritest jaekaubandusspetsialistidega eelpoolmainitud riikides, aitame teil laieneda uutele turgudele