Baltic RetailAdvice OÜ

missiooniks on aidata kaasa

kaubandusettevõtte tulemuslikkuse

suurenemisele.

Personaliotsing ja -haldus Lätis, Leedus ja muudes riikides

Sihtotsing / värbamine

Töölepingute, juhendite ja muu jaekaubanduses vajalike dokumentatsiooni koostamine ja haldamine

Tööohutus

Projektipõhine personalivärbamis- ja juhtimisteenus, kaupluse või ettevõtte põhiselt