Baltic RetailAdvice OÜ

missiooniks on aidata kaasa

kaubandusettevõtte tulemuslikkuse

suurenemisele.

Läti, Leedu, muudes riikides kaupluse/klienditeeninduspunktide käivitamine ja haldus

Läbirääkimised rendileandjatega

Tehnilised küsimused

Projektdokumentatsioon

Tööde teostajatelt pakkumiste võtmine ja valiku tegemine

Rendileandjaga kooskõlastamine

Muud toimingud ja tegevused kuni kaupluse avamiseni

Kaupluste jooksev haldus ja remonttööd, k.a. juriidilised küsimused