Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Vårt team

Vårt kärnteam är litet till antalet men stor i anden.

Andres Anger erbjuder till våra kunder projekt- och förvaltningsrådgivning samt rådgivning i företagsstyrning. Dessutom är han ansvarig för projektrådgivning och igångsättning av projekten i Lettland, Litauen och CIS. Andres har nästan 15 år långa och mycket mångsidig ledningserfarenhet från detaljhandelföretag. Andres´ huvudsakliga uppdrag har varit den dagliga ledningen av affärskedjor för hemelektronik och hushållsvaror i Estland och Lettland, öppnande av nya butiker, förhandlingar med samarbetspartners.

Hur ska man upprätta bokföring i ett detaljhandelsföretag och vilka viktiga detaljer bör man vara vaken för redan i början så att bokföring ska gå smidigt i fortsättningen– här får ni hjälp med råd och dåd av Inge Palgi. Inge är en auktoriserad revisor i Republiken Estland, hon har 15 års erfarenhet av att revidera företag och hon har också organiserat den dagliga bokföringen i hela detaljhandelskedjan.