Baltic RetailAdvice OÜ:s

mission är att bidra till höjning

av handelsföretags/kommersiella

företags effektivitet.

Om Oss

Hej, ni har kommit till Baltic RetailAdvice:s hemsida!

Den här hemsidans syfte är att erbjuda våra kunder och samarbetspartners nyttig information och svar på frågor om detaljhandel. Eftersom det ständigt tillkommer tips, råd och annat nyttigt, rekommenderar vi att ni besöker vår hemsida regelbundet. Om ni behöver ett mer ingående svar om ett visst ämne, låt oss gärna veta det. Ni är alltid välkomna med era frågor!

Vi är ett säkert stöd för detaljhandelföretagets utveckling!

De mest kända verksamhetsområden är:

* utveckling av butikstyrningssystemet och stöd för dess drift

* utarbetande av strategiska utvecklingsplanen och planer för exportmarknadsföring, stöd för deras genomförande i Lettland och Litauen

* identifiering av möjligheter för att öka effektiviteten och minska kostnaderna samt stöd för dess förverkligande

Läs närmare om dessa tjänster och tjänster i andra områden på “Vi kan hjälpa”-sidor.

Världen utvecklas snabbt. Därför utvecklar också vi permanent våra tjänster och erbjuder våra kunder nya pålitliga och nyttiga lösningar. Varje kunds önskemål är unika. Vi försöker tillsammans finna den bästa lösningen för att uppfylla dessa önskemål och utveckla företaget. Vänligen informera oss om era önskemål och uppkomna frågor. Självklart är vi tacksamma för feedback från er, som hjälper oss att erbjuda er tjänster och stöd på en ännu bättre nivå. Ni är väntade!