Baltic RetailAdvice OÜ

missiooniks on aidata kaasa

kaubandusettevõtte tulemuslikkuse

suurenemisele.

Haldus- ja projektijuhtimine

Ettevõtete kaupluste/klienditeeninduspunktide käivitamine (projektijuhtimine) ja haldus

Keskendu müügile! Plaanite avada kauplust, laieneda, aga vajate abi.

Pöörduge meie poole, aitame leida sobivaima lahenduse.

Samuti aitame kauplust/klienditeeninduspunkti uuendada, hoolitseme tehnilise korrasoleku eest, lahendame jooksvad probleemid

- Sobiva kaubanduspinna otsimine

- Läbirääkimised rendileandjatega / kinnistu omanikega

- Tehnilised küsimused

- Projektdokumentatsioon

- Tehniliste ja ehituslike tööde teostajatelt pakkumiste võtmine ja valiku tegemine

- Kaupluse sisustuse ja sisekujunduse väljatöötamine ja hanke pakkumiste võtmine

- Tugiteenuste pakkumiste võtmine ja valiku tegemine ning eelneva kooskõlastamine rendilevõtjaga

- Muud toimingud ja tegevused kuni kaupluse/klienditeeninduspunkti avamiseni

- Kaupluse/klienditeeninduspunkti jooksev haldus, remonttööd, sisustuse uuendus