Baltic RetailAdvice OÜ

missiooniks on aidata kaasa

kaubandusettevõtte tulemuslikkuse

suurenemisele.

Raamatupidamine ja finantsjuhtimine

Kui tunnete muret oma üksuste kasumlikkuse pärast või tahaksite suuta paremini juhtida oma rahavoogusid, siis nõustame eelarvestamise süsteemi loomisel ning rahavoogude igapäevase juhtimise korraldamises.

Kui soovite kindlustunde suurendamiseks teostada oma seni toimivale kaubandusüksusele maksuauditit või saada vastuseid üksikutele konkreetsetele maksuarvestusega seotud küsimustele, oleme samuti teie teenistuses.

Kui olete märganud huvipakkuvat jaeketti või kauplust Balti regioonis või SRÜ-s, siis teie võimaliku ostuhuvi korral oleme valmis teostama ostueelse analüüsi ehk due diligence, mis aitab teid ostuotsuse langetamisel ning hinna läbirääkimistel.

Muidugi pakume veel lisaks tavapäraseid raamatupidamise ja finantsjuhtimisega seotud toiminguid:

Igapäevane raamatupidamine

Kõigi majandustehingute kajastamine raamatupidamisprogrammis

Müügiarvete väljastamine, ostuarvete sisestamine, lao- ja kassa-arvestuse kontroll, töötajate palgaarvestus, pangaülekannete ettevalmistamine ning teostamine

Aruandluse koostamine

Ettevõttesisene aruandlus: vahearuanded (näit bilanss, kasumiaruanne, laekumata arvete koond, müügiaruanded, projektiarvestus, konsolideeritud aruanded jms) ning aruanded ettevõtte kontrollorganitele (juhatus, nõukogu)

Ettevõtteväline aruandlus: majandusaasta aruanded, maksudeklaratsioonid, statistikaaruanded, aruanded pankadele, liisingfirmadele ning eriaruanded (näit Finantsinspektsioonile, Rahandusministeeriumile jt).

Finantsjuhtimise korraldamine

Ettevõtte finantsanalüüs,edasise tegevusplaani koostamine koos kliendiga. Eelarvete koostamine ja jälgimine (üksikud projektid, osakondade töö, kogu asutuse eelarve)

Rahavoogude prognoosimine ja juhtimine (käibekapitali juhtimine nii pikaajalises kui ka lühiajalises (nädal, kuu) perspektiivis)

Perioodiline finantsanalüüs (majandustulemuste ja omakapitali analüüs jm)

Äriplaanide koostamine (tulude/kulude planeerimine, bilansside projektsioonid, investeeringuvajaduse väljaselgitamine jm)