Baltic RetailAdvice OÜ:n

tehtävänä on edistää kaupallisten

yritysten suorituskyvyn kasvua.

Voimme auttaa

Baltic Retailadvice OÜ on virolainen yksityisomistuksessa oleva yritys, joka aloitti toimintansa vuonna 2010. Tavoitteenamme on kehittyä vähittäiskaupan alaan erikoistuneeksi konsulttiyritykseksi, joka auttaa asiakkaita kehittämään myymälän hallintajärjestelmää, nostamaan yrityksen strategisen johtamisen ja yrityksen käsittelyn tehokkuutta.

Ajattelutapamme perusteena ovat kokonaisvaltaisen johtamisen periaatteet sekä ajatus, että mikä tahansa muutos organisaatiossa ja sen johdossa on suoritettava siellä työskentelevien ihmisten ajatustavan muutoksen kautta. Käsittelemme jokaista organisaatiota kokonaisuutena.

Suurin osa toiminnastamme liittyy konsultaatioprojektien toteuttamiseen. Näiden projektien toiminta tapahtuu pääsääntöisesti organisaatioiden sisäisenä kehittämistoimintana. Luonnollisesti tämä käsittää neuvonnan, koulutuksen, ohjauksen, valvonnan yms. menetelmien soveltamista. Parhaat ratkaisut syntyvät yleensä konsultin ja asiakkaan tiiviistä ja syvällisestä yhteistyöstä.

Meidän tehtävämme on auttaa yrityksen kannattavuuden kasvattamisessa ja kehittää asiakkaan henkilöstöä niin, että he pystyvät hyödyntämään jatkossa kehitysprojektissa luotua järjestelmää, kehitysohjelmaa, markkinointi- tai vastaavaa kehityssuunnitelmaa ja itsenäisesti kehittämään sitä. Luonnollisesti olemme asiakkaidemme tukena tarvittaessa myös jatkossa.

Tehokas projektien johtaminen, nykyaikaiset ratkaisut ja kokenut henkilöstö mahdollistavat sen, että voimme taata asiakkaillemme sovittujen tavoitteiden saavuttamisen, säilyttäen samalla joustavuuden ja korkean laadun.

Käytämme työssämme selvästi sovittuja, nykyaikaisia ja käytännössä hyväksi todettuja menetelmiä. Käsittelytapamme ja menetelmämme ovat dokumentoituja ja kehittyvät jatkuvasti sisäisen laatujohtamisjärjestelmän kehyksessä.