Baltic RetailAdvice OÜ:n

tehtävänä on edistää kaupallisten

yritysten suorituskyvyn kasvua.

Kirjanpito ja taloushallinto

Koska vähittäiskaupassa on omat erityispiirteensä, niin kirjanpitopalvelumme vastaavat alan tarpeisiin. Kerro meille tarpeesi, me toteutamme ne.

Kirjanpito ja taloushallinto

Mikäli olette huolissanne oman yksikkönne tuottavuudesta tai haluaisitte pystyä ohjaamaan paremmin omia rahavirtojanne, autamme talousarviojärjestelmän luomisessa ja päivittäisten rahavirtojen ohjaamisen järjestelyissä.

Mikäli haluatte varmuuden vuoksi suorittaa toimivalle liikeyksikölle verotarkastuksen tai saada vastauksia joihinkin yksittäisiin verotukseen liittyviin kysymyksiin, olemme myös käytettävissänne.

Mikäli olette havainneet kiinnostavan vähittäisketjun tai liikkeen Baltian alueella tai Venäjällä, olemme valmiita laatimaan ostoa edeltävän analyysin eli due diligencen, joka auttaa teitä ostopäätöksen tekemisessä ja hintaneuvotteluissa.

Tarjoamme tietysti myös tavanomaisia kirjanpito- ja taloushallintopalveluita, kuten:

Päivittäinen kirjanpito

Kaikkien liiketoimien kirjaaminen kirjanpito-ohjelmaan.

Myyntilaskujen lähetys, ostolaskujen syöttö, varasto- ja kassakirjanpidon valvonta, työntekijöiden palkkalaskenta, pankkisiirtojen valmistelu ja suorittaminen.

Selvitysten laatiminen

Yrityksen sisäiset raportit: välitilinpäätökset (esim. tase, tuloslaskelma, myyntisaatavat, myyntiraportit, projektilaskenta, konsoloidut laskut yms.) sekä raportit yrityksen valvontaelimille (hallitus, hallintoneuvosto).

Yrityksen ulkopuoliset selvitykset: tilinpäätökset, veroilmoitukset, tilastokertomukset, selvitykset pankeille ja leasing-yrityksille sekä muut ilmoitukset (esim. rahoitustarkastusvirastolle, valtiovarainministeriölle ym.).

Taloushallinnon järjestäminen

Yrityksen taloushallinnon analyysi, tulevan toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa. Talousarvion laatiminen ja seuraaminen (yksittäiset projektit, osastojen toiminta, koko yrityksen talousarvio).

Rahavirtojen ennustaminen ja ohjaaminen (liikepääoman ohjaaminen sekä pitkäaikaisessa että lyhytaikaisessa – viikko, kuukausi – perspektiivissä).

Rahoitusanalyysi periodeittain(taloudellisten tulosten ja oman pääoman analyysi ym.).

Liiketoimintasuunnitelmien laatiminen (tulojen ja kulujen suunnittelu, taseiden kaavat, investointitarpeiden selvittäminen ym.).