Baltic RetailAdvice OÜ:n

tehtävänä on edistää kaupallisten

yritysten suorituskyvyn kasvua.

Tiimi

Perustiimimme on määrältään pieni ja hengeltään suuri.

Projekti-, hallinto- ja yleisjohtamisen konsultointia asiakkaillemme tarjoaa Andres Anger. Lisäksi hänen vastuullaan on Latvian, Liettuan ja IVY-n projektien käynnistäminen ja neuvonta. Andresilla on lähes 15-vuotinen ja erittäin monipuolinen kokemus vähittäisyritysten johtamisesta. Kulutuselektroniikan ja kotitaloustavaroiden kauppaketjujen päivittäinen johtaminen Virossa ja Latviassa uusien myymälöiden avaaminen ja neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa ovat olleet Andresin tärkeimmät tehtävät.

Miten järjestetään vähittäismyyntiyrityksen kirjanpito ja mitkä olennaiset seikat olisi otettava huomioon heti alussa, että kirjanpito sujuisi jatkossa luontevasti? Tässä auttaa ja antaa neuvoja Inge Palgi. Inge on valan vannonut tilintarkastaja Viron tasavallassa ja hänellä on 15 vuoden kokemus yritysten tilintarkastuksesta. Hän on myös huolehtinut päivittäin koko vähittäiskauppaketjun kirjanpidosta.